Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Lagen om valfrihet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, August 23, 2014 11:31:41

Lagen om valfrihet (LOV) – en mänsklig rättighet

Inför valet och framtiden vill jag visa på en verklighet som hotas, valfriheten för personer med funktionsnedsättning. LOV infördes som lag 1 jan 2009 men i Uppsala startade vi redan hösten innan då vi förstod hur viktig denna lag är som en mänsklig rättighet för personer med en funktionsnedsättning. Detta har sedan dess oroat oppositionen och främst Vänsterpartiet, som vill avskaffa den. Vilka bevekelsegrunder (V) har för att vilja göra detta har jag svårt att begripa. Varför vill (V) ta bort rätten att välja vad man vill arbeta med, vem som skall vara ens ledsagare, vem som skall komma hem och hjälpa till i hemmet och även var man skall bo? Kanske är det för att man då inte får styra över människor. Vi i Alliansen tror på människans egen förmåga att välja samt att det har höjt kvaliteten, vilket det bevisligen har gjort. Inom Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har vi infört LOV för daglig verksamhet och ledsagarservice. Vår erfarenhet är att detta är uppskattat eftersom det har gett den enskilde möjlighet att själv kunna välja utformningen av sin beviljade insats. Vi i Alliansen vill till skillnad mot (V) att den enskilde själv skall ha möjlighet att välja sitt arbete (daglig verksamhet), själv skall ha möjlighet att välja sin ledsagare, och snart var man skall bo.

Till er som tillhör LSS och därmed har rätt till bra boende, rätt till daglig verksamhet, rätt till ledsagare vill jag säga att genom LOV har ni fått möjlighet att styra över era egna liv, precis som alla andra, just genom att ni själva får välja, något som jag anser vara en mänsklig rättighet.

Vi i Alliansen läser LSS-reformens mål så att personer med en funktionsnedsättning skall få möjlighet att leva som andra och med detta också rätten att själva få ha makt över sina liv. Detta skall vi gemensamt kämpa för att behålla och utveckla, så välj inte bort denna rättighet i valet i höst!

Stig Rådahl (M)
Ordf. NHO

Uppsala
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Per Nyström Sun, September 14, 2014 11:18:39

Du ljuger lika mycket i din blogg som du gjorde när talade med dej i telefonen.

Posted by Jan Eriksson Sat, September 13, 2014 09:15:11

Hej Stig, Bra inlägg om LOV i UNT!

Jan Eriksson (Imera Daglig verksamhet i Uppsala, www.imera.se)