Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Våldsutsatta kvinnor

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sun, March 16, 2014 11:46:30

Uppsala hjälper våldsutsatta kvinnor!

Uppsala har ett utvecklat stöd för hjälp till våldsutsatta kvinnor. Vi har ett resurscentrum för personer som utsätts för våld i nära relationer - Nexus med tillhörande skyddade boendet Siri.

Nexus är en öppen verksamhet som startades i februari 2012. Nexus tar emot både män och kvinnor och fungerar som en väg in i kommunens hjälpverksamheter. Där får man vägledning och stöttning med ett strukturerat samråd så att de behövande får komma i kontakt med rätt myndighet. Nexus tar självklart emot kvinnor med utländsk bakgrund och på Siri erbjuds de skydd. Såväl Nexus som Siri använder tolk om kvinnan behöver det och man har stor erfarenhet av att hjälpa kvinnor från olika länder. Det är tryggt att dessa två enheter hänger ihop, eftersom våldsutsatta kvinnor kan behöva snabba beslut ex. boende på Siri. På detta sätt behöver den våldutsatta inte skickas runt till olika stödfunktioner och personer, utan får hjälp omedelbart.

Det är också viktigt att med kort varsel kunna ha ett samtal med våldsutsatta personer som precis har tagit steget att överväga att ta emot hjälp. Det kan då vara helt avgörande för deras egna funderingar på hur de ska gå vidare.

Nämnden för Hälsa och Omsorg (NHO) ser också behovet av icke-kommunal hjälp. Därför samverkar vi med Kvinnojouren, Kvinnobyrån vid Stadsmissionen, TRIS (Tjejers rätt i samhället), Brottsofferjouren och Terrafem, vilka alla tilldelats föreningsbidrag. Kvinnor med en annan etnicitet kan självklart också vända sig till någon av dessa föreningar. På TRIS finns exempelvis personer som pratar andra språk än svenska.

Inom Uppsala läns Landsting finns NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) som har nationell telefonlinje, kunskapsbank, forskning och utbildning samt landstingets kvinnofridsmottagning. Där finns också tolk om en kvinna skulle vilja det.

Från statligt håll har Socialstyrelsen beslutat om fördelningen av statsbidrag, drygt 13 miljoner mer till kvinnojourer i år. Pengarna har i huvudsak gått till ROKS och SKR. Dessa organisationer är rikstäckande paraplyorganisationer, som i sin tur fördelar medel till lokala kvinnojourer. Via ROKS har Terrafem beviljats 1 450 000 kronor för 2014 för en jourtelefon eftersom Socialstyrelsen anser att det är av riksintresse då våldsutsatta personer även via den kan få råd och stöd på många språk.

Till sist så har Nämnden för Hälsa och Omsorg (NHO) arbetat fram ett program för frivillig behandling av män som begår våld (start våren 2014). Vi gör detta som ett nästa steg i skyddet för kvinnor som råkar ut för våld i nära relationer. Under utredningstiden har vi samarbetat med MVU som hjälpt de män som frivilligt velat ha hjälp

Vi inser självfallet att det finns mer att göra, men vi arbetar träget vidare på att göra Uppsala till en föregångskommun inom detta område, vilket vi i Alliansen ser som högprioriterat.

Uppsala skall vara en trygg stad även för personer inklusive barn som drabbas av våld i nära relationer!

Stig Rådahl (M)

Ordf. i Nämnden för Hälsa och Omsorg (NHO)
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.