Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Kvinnofrid

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Mon, June 20, 2011 20:14:27

Siri ska utvecklas – platserna kommer inte att bli färre

Verkligheten bakom diskussionen med en minskning av platser på kvinnoboendet SIRI är den att det finns tre tjänstemannaförslag framlagda efter att dessa fått i uppdrag av nämnden att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen på SIRI med hänsyn tagen till barnen. Uppdraget var en konsekvens av en uppföljning som gjorts.

Förslagen gällde att skapa lekytor för barnen som vistas på hemmet tillsammans med sin mamma. Ett av förslagen var att bygga helt nya lokaler, det andra var att utöka befintliga lokaler genom tillbyggnad och det tredje var att minska platsantalet för att därmed skapa lekytor i befintliga lokaler.

Platserna på Siri var under 2010 belagda till 75 procent. Om behovet av ett skyddat boende hade minskat långsiktigt hade vi sett det som en positiv signal. Tyvärr var det bara en tillfällig trend. Under första kvartalet 2011 ökade trycket på Siri återigen. Beläggningen i år har legat runt 90 procent. Det har aldrig varit ett Alliansförslag att dra ner på antalet platser på Siri och det har heller aldrig varit aktuellt för Alliansen ett fatta ett sådant beslut.

Tyvärr är behovet av ett skyddat akutboende för kvinnor fortfarande stort. Min önskan är givetvis att ingen blir utsatt för hot och våld och att alla kan leva trygga i sin hemmiljö. Dessvärre förekommer våld och hot i nära relationer fortfarande och vi arbetar hela tiden med att utveckla stödet för föräldrar och barn som lever under otrygga förhållanden. Moderaterna och Alliansen arbetar för att tryggheten i Uppsala ska öka.

Nämnden beslöt i junimötet att återremittera ärendet för att få mer kunskaper om hur man bäst ska kunna utveckla SIRI och därmed förbättra kvaliteten ytterligare och genom detta lösa situationen för mammorna och barnen på SIRI. Tack vare att ekonomin i Uppsala utvecklas positivt kan nämnden framöver utöka boendets kapacitet med bland annat lekytor för de barn som tvingas vistas där. En miljö anpassad för barn är självklart väldigt viktigt i en situation som är oerhört jobbig för barnen. Under Alliansens ledning fortgår arbetet med att göra Uppsala ledande i kvinnofridsfrågor.

Stig Rådahl (M)

Ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.