Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Kvinnofrid - en Moderat angelägenhet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Wed, September 08, 2010 18:50:16

M prioriterar kvinnofrid

Uppsala kommun skall vara ledande i frågor som gäller kvinnofrid och vi är på god väg. I juni 2007 tog Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN) dvs Socialnämnden, beslut om Handlingsplan för kvinnofrid . Genom VFN har Uppsala kommun fyra olika samarbetsprojekt med frivilliga föreningar inom kvinnofridsområdet. Med stöd från kommunen bedriver Kvinnojouren sitt skyddade boende. Mansmottagningen mot våld driver ett pappaprogram och partnerprojekt. Stadsmissionen driver Minna-Marie-projektet, som bl a riktar sig till kvinnor med missbruksproblem. Brottsofferjouren utbildar personal kring våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Dessa frivilliga organisationer gör en fantastisk insats med att på olika sätt hjälpa de utsatta kvinnorna. Förutom dessa, av VFN stödda, frivilliga organisationers arbete har Uppsala kommun även ett skyddat boende ”SIRI”, som inte bara hjälper kvinnor från den egna kommunen utan även utsatta kvinnor från andra kommuner. Vad som är viktigt och som man aldrig får glömma är att det är lika viktigt att hjälpa de män som slår så att komma ifrån sitt brottsliga och destruktiva beteende.

Vi har i Uppsala kommunstödda ideella organisationer som arbetar med brottsoffer, ex Brottsofferjouren , Kvinnojouren och Uppsala Mansjour.

När Alliansen tillträdde höjde vi genast anslaget till ideella föreningar från 3 till 4 miljoner. Av dessa går över 1 miljon till Kvinnojouren, en kraftig höjning, och en klar signal att vi från Alliansen agerar i stället för diskuterar. Vi arbetarpå flera plan med att hjälpa de utsatta kvinnorna, men för att nå detta mål måste det även skapas en opinion mot våldet. Detta gör vi nu bla genom att hos Länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om medel för en förstudie och kartläggning med fokus på förebyggande insatser riktade till män som utövar våld i nära situation Detta raljerar (MP) och (S) över i en UNT artikel och kallar det naivt. Vi anser att man inte enbart kan behandla de som redan slagit, vilket görs mycket kraftfullt, utan även göra alla medvetna om den situation som råder. Det är inte att vara naiv det är att vara proaktiv!

Genom alliansregeringens stora satsning 2010 på 108 miljoner kronor som gått till länsstyrelserna för att de skall kunna fördelas till landets kommuner för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn för samverkansprojekt mellan kommunerna och ideella sektorn har vi tillsammans med Stadsmissionen i Uppsala kunnat starta ”Valvet”, som är den enda verksamhet som riktar sig till våldsutsatta kvinnor med missbruk. Tack vare detta har Kvinnojouren kunnat fortsätta utveckla sin verksamhet och behålla två anställda medarbetare.

VFN arbetar vidare med att inrätta ett resurscentrum för kvinnofrid i Uppsala kommun. Det ska fungera som ”en ingång” dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Tidigare kunde en utsatt kvinna ”bollas” mellan olika hjälpinstanser, men genom det kommande resurscentret kan den utsatta kvinnan omedelbart få hjälp genom att ringa ett nummer.

Stig Rådahl (M ordf i VFN)


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.