Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Funktionsnedsatt-Funktionshindrad

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, May 01, 2010 23:38:29

Hej

Har du tänkt på skillnaden mellan att kalla någon för funktionshindrad kontra funktionsnedsatt? Bara några ord som har samma betydelse? Varför skall man döpa om saker som har funnits en lång tid? Är det någon skillnad?

Tänk!

Funktionshindrad får en att tänka på att personen har ett hinder, men hur fel kan inte detta vara? Det är ju en nedsättning av en funktion som vi pratar om, hindret utgörs av det omgivande samhället.

Vi Moderater kommer alltid att se till individens behov och inte massans eller gruppens. Vi söker alltid efter vad som är bäst för den enskilde. Att ex få ett arbete även om man bara kan arbeta deltid är en rättighet, vilket vi Modeater arbetar hårt för att genomdriva.