Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Valfrihet- en Moderat självklarhet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, May 01, 2010 23:23:56

Hej

Inför valet vill jag bara ånyo påminna om Alliansens framtagna lag om valfrihet- LOV Lagen om valfrihet- vilken bla gjort att ca ett tjugotal företag nya som gamla (detta i Uppsala) tagit sig an uppgiften att erbjuda arbetsplatser åt funktionsnedsatta. Detta är inte bara en bra sak utan en smärre revolution, sett ur en tidigare synvinkel då man blev tilldelad arbete. Nu får man som funktionsnedsatt samma medborgerliga rättigheter som varje annan person att välja var man vill arbeta. Jag vet att detta är stort, då jag under trettio års tid arbetat med och för de funktionsnedsatta och sett att de känt sig som tredje klassens medborgare. Nu är de jämlika och så skall de förbli, det kan vi moderater lova!