Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Konkurrensutsättning

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Thu, October 29, 2009 22:30:39

Konkurrensutsättning en väg mot rättvisa?

Jag menar att så är fallet. Inom den sociala nämnd som jag förestår konkurrensutsätter vi alla verksamheter som inte är lagbundna. På detta vis skapar vi möjlighet att fler får arbete, större valfrihet åt våra brukare och även att kostnaderna minskar och därigenom kan vi hjälpa fler med de medel vi har. Rädslan för att den privata sektorn skulle göra ett sämre arbete än den kommunala är totalt befängd. Det allt överskuggande är att den som behöver stöd får stodet NU och inte vem som levererar.