Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Bemanning på LSS

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Mon, February 03, 2014 11:53:31

Oppositionen hänger inte med

Strax före jul skrev ett par oppositionspolitiker en artikel i UNT om sektionen för LSS och socialpsykiatri i Uppsala. De krävde personalförstärkning och ekonomiska satsningar. Insatser som redan genomförts. Tyvärr byggde deras debattartikel på inaktuella fakta.

I februari 2013 var 66 % av medarbetarna på sektionen för LSS och socialpsykiatri relativt nya. Vi i Alliansen strävar efter att kontinuiteten bland medarbetarna ska vara högre, men kvaliteten i det utförda arbetet är ändå viktigare än hur länge en medarbetare varit i verksamheten, tycker vi. Erfarenhet är en viktig parameter i strävan efter hög kvalitet. Idag säkerställs bemanningen, vilket lett till att det inte funnits vakanser som tidigare. Förutom detta gjordes en stor omorganisation som lett till ökad tillgänglighet och ett mycket bra teamarbete på sektionen. Konstateras kan att under 2013 så slutade endast två personer. Att byta arbete ibland är en naturlig del av arbetslivet.
I den senaste medarbetarundersökningen konstaterades att trivsel på denna enhet ökat. Medarbetarna anser att det råder ett öppet klimat där alla kan säga vad de tycker och tänker. I september 2012 svarade 52 % att de upplevde detta medan resultatet i september 2013 var att 83 % svarade att de upplevde detta. På frågan: ”Hur ofta händer det att jag upplever stress som påverkar mig negativt”, svarade 76 % i september 2012 att de upplevde detta ofta medan endast 20 % i september 2013 svarade att de upplevde detta ofta.

Utvecklingen går åt rätt håll. Inför 2014 planerar vi flera utvecklingsprojekt som vi hoppas ska kunna öka trivseln ytterligare. Jag tycker vi ska känna oss stolta över utvecklingen inom sektionen och det arbete som medarbetarna där utför.

För allas bästa så har Alliansen precis tillskjutit 50 miljoner kronor extra till nämnden för hälsa och omsorg. Extra resurser har redan lagts in i den nya budgeten för att ta bort ärendekön, korta handläggningstiderna och kvalitetssäkra myndighetsutövningen..

Stig Rådahl (M)

Ordf. NHO