Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Stödet till missbrukande kvinnor i Uppsala förbättras

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sun, December 25, 2011 16:13:00
Stödet till missbrukande kvinnor förbättras i det Alliansstyrda Uppsala

Den Alliansledda Nämnden för vuxna med funktionshinder i Uppsala gör inför 2012 en särskild satsning på missbrukande kvinnor med behov av stödboende eller natthärbärge. Vårt stödboende i Svartbäcken ska under året omvandlas till ett stödboende för kvinnor med missbruksproblematik. Där kommer också att finnas fyra natthärbärgesplatser för kvinnor.

Vi i Alliansen är väldigt glada att vi kan ordna en bra lösning på dessa kvinnors särskilda behov . Kvinnor med missbruksproblematik är en grupp som är särskilt utsatta för hot, våld och andra övergrepp. Vi har arbetat på att hitta bra lösningar på deras boendebehov.Exempel på detta är det skyddade kvinnoboendet Siri, men det kan inte ta emot kvinnor i aktivt missbruk. Ett annat problem är att kvinnor som vistas vid befintliga stödboenden eller på natthärbärget riskerar att hamna i utsatta situationer.

På nuvarande stödboendet finns 14 lägenheter uppdelade i två trappuppgångar. I dag finns platser för både kvinnor och män, men från sena hösten 2012 ska det ha omvandlats till ett rent kvinnoboende Två av lägenheterna ska användas som natthärbärge med fyra platser för tillfällig inkvartering. Till natthärbärget kan man komma oanmäld och behöver inte vara drogfri. Möjlighet ska finnas att få mat, att kunna duscha och att få sina kläder tvättade. Övriga 12 lägenheter är ett stödboende.

Kvinnoboendet ska ha ett nära samarbete med det skyddade kvinnoboendet Siri och med det nyinrättade resurscentrumet för personer som utsätts för hot och våld i nära relationer. Inom parentes sagt invigs detta centrum i januari 2012

Vi kommer också fortsättningsvis kunna tillgodose missbrukande mäns behov av stödboende och natthärbärge ännu bättre på detta sätt då vi nu tillför ytterligare tre platser på männens härbärge, då kvinnorna inte längre behöver komma till det mixade härbärget. Liksom ifjol finns nu för männen 10 härbärgesplatser på flerstegsboendet på Söderforsgatan tillkommit det senaste året, och på Sagahemmet finns både stödboende och härbärgesplatser.

I det Alliansstyrda Uppsala sover inte längre några personer ute!

Stig Rådahl (M)

ordf. VFN