Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Tak över huvudet

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Sat, February 05, 2011 19:58:51

”24bo” ett bra ställe!

I höstas oroades många över att det hade gjorts för lite för de hemlösa i Uppsala och att vintern var på väg med kyla och därmed ingenstans att ta vägen. I vår nämnd VFN planerade vi att satsa på 20 härbärgesplatser i Librobäck, en bit utanför Uppsala, men det sågades. Idag är det ingen som klagar. Ordningen på härbärget i Librobäck är sansad och lugn. Inga obehagliga incidenter har rapporterats. Polisen är nöjd, de boende är nöjda, mer än hälften av de som bor på ”24bo” väljer att kvarstanna på stället under dagtid och många hjälper till med städning och andra sysslor. En fördel med härbärget är att de boende kan stanna inomhus under dagtid, vilket utnyttjats av en majoritet av besökarna. Detta ökar möjligheterna för personer med beroendeproblematik att hålla sig nyktra. Genom personalen på härbärget har några av besökarna kunnat hjälpas vidare på vägen mot nykterhet. Man har lyckats med att fånga upp några personer enbart tack vare denna nya möjlighet.

Under december 2010 var beläggningsgraden i genomsnitt 70 procent, dvs 10-12 besökande per natt. Toppnoteringen under en natt är 15 personer. Det finns totalt 20 platser. Detta visar att ingen har tvingats sova utomhus i Uppsala. Farhågorna om att de hemlösa inte skulle kunna ta sig ut till Librobäck har alltså slagit fel. Till våren skall vi utvärdera insatserna och se hur vi på bästa sätt kan fortsätta att hjälpa de hemlösa i framtiden, för en sak är säker, ingen skall sakna tak över huvudet i Uppsala.

Stig Rådahl (M)