Stig Rådahls blogg

Stig Rådahls blogg

Om Bloggen

Hej,

Detta är en blog där jag skall diskutera politiska ideer från min ståndpunkt som moderat kommunpolitiker i Uppsala

Hemlöshet en M-fråga

FritidspolitikPosted by Stig Rådahl Wed, September 08, 2010 18:29:42

Vi moderater värnar om de hemlösa:

Vi ser mycket allvarligt på problematiken med hemlöshet och har satsat på att undanröja detta problem ex har Uppsala kommun sedan 1996 ett avtal med Frälsningsarmén om drift av ett härbärge med tio platser, sju för män och tre för kvinnor. Vi har ett steg-1 boende i stadsdelen Librobäck, med 10 platser som är ett akutboende. Det är ytterst sällan som dessa boenden är fullbelagda men vid de få tillfällen under det senaste året som det var fullbelagt erbjöd kommunens socialjour boende på lägenhetshotell eller vandrarhem vid akuta behov.

Vi satsar långsiktigt på att minska hemlösheten, men även kortsiktig strategi finns där akuta behov hanteras. Lite sifferexercis följer här: Det finns idag 185 lägenheter som är speciellt avsatta för personer, som på grund av en beroendeproblematik i form av droger, har svårt att lösa sitt boende på den ordinarie bostadsmarknaden. Av dessa 185 lägenheter är 70 lägenheter koncentrerade till tre olika boendeenheter: Nyss nämnda Trestegsboendet i Librobäck, plus Idun och Sagahemmet som drivs av Frälsningsarmén vilka finansieras via kommunala medel. I övrigt finns drygt 115 lägenheter, spridda över hela kommunen, som bebos av personer med omfattande beroendeproblematik. Dessutom uppförs nu ett steg- 4 boende i Librobäck med 12 lägenheter, som skall vara en mjuk övergång från steg- 3 boendet till en egen lägenhet. Detta mjuka steg ökar möjligheten att klara av det kliv det innebär att bo i egen lägenhet. (Inom parentes sagt var V emot denna lösning) En sak till som inte nämns är att Alliansen i den ekonomiska planen för nästa år har avsatt pengar till ett halvvägshus som skall tas fram. Under 2011 kommer dessutom ett nytt boende med 16 lägenheter för äldre missbrukare med stora omvårdnadsbehov att starta.

I Uppsala finns även en öppenvårdsenhet som skall hjälpa personer med drogproblem att klara sin tillvaro efter en vistelse på ett behandlingshem. Till detta finns en särskild träffpunkt kopplad förutom träffpunkten Grottan, vilken i sin tur huvudsakligen finansieras av bidrag från Uppsala kommun. Tillsammans med den öppna träffpunkten vid Mikaelsgården, som drivs av Stadsmissionen, utgör dessa tre träffpunkter basen i ett öppet stöd till hemlösa.

Tillsammans med Frälsningsarmén har Uppsala kommun sedan mitten av 90-talet ett avtal om drift av Brobygget, en verksamhet som bedriver uppsökande verksamhet i kommunen.

Från Uppsala kommun riktas även stöd åt flera ideella organisationer, som Diakonistiftelsen, Frälsningsarmén och KRIS med relativt stora ekonomiska bidrag i deras sociala arbete.

De flesta personer, som under en kortare eller längre tid, är hemlösa har oftast sin grund i en beroendeproblematik av droger och/eller lider av psykisk ohälsa. För personer med psykisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa ansvarar kommunen för 7 träffpunkter, tillhandhåller ca 250 boendeplatser samt för ca 220 personer även ett boendesstöd i den egna lägenheten

Som sagt hoppas menar vi att dessa satsningar har skapat tak - över -huvudet även för de av våra innevånare som saknar egen bostad.

Stig Rådahl